Filter

    Fokus på magen

    Våra produkter med fokus på magens funktion.

    Alla Recipe 1.x serie fokuserar på magens funktion.

    Kvalitén på råvarorna är av mycket hög kvalité och primärt från småskaliga odlingar. Örterna soltorkas, vilket bevarar effekten av örternas eteriska oljor. Örterna är därför mer potenta än storskaligt odlade och maskinellt torkade örter. Småskaligt jordbruk samt användning av solens energi ger också ett litet klimatavtryck.

    Varje batch testas för bakterier samt pesticider i laboratorium.