Om Pharmacy Garden

Om Pharmacy Garden

Pharmacy Garden är ett skyddat varumärke som ägs av True Health AB med säte i Nacka.

Vi är ett bolag vars affärsidé är att erbjuda traditionellt och väl dokumenterade ört-produkter till den skandinaviska regionen.

Vår fokus är välmående till våra kunder och våra medarbetare.

Läkeörter har använts i alla tider och de finns överallt. Mycket av den kunskap som användes förr har tyvärr fallit i glömska, förutom hos de som verkligen är intresserade.

Pharmacy Garden har tagit tillvara på kunskapen från Serbien som har en stark tradition inom homeopati (Örtlära) där Dr Josif Pančić institutet med sina när 200 medarbete (vara av 17 med Doktorstitel) bidragit starkt till att bevara och utveckla vetenskapen kring homeopati. Institutet drivs och ägs av den serbiska staten, och följer bl a HACCP standarden (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Många av våra vanligaste läkemedel härstammar från växtriket. Att dricka örtteer på olika medicinalväxter är både gott och bra för vår natur, då örtbaserad medicin inte bidrar till den medicinska föroreningen av naturen. Örter finns redan naturligt i vår miljö, och bidrar inte till dom miljöproblem vi ser från industriellt framställda läkemedel.

Örter medicin är bra för miljön

Globalt så använder vi ca 100 000 ton industriellt framtagen medicin, som så småningom letar sig ut i vår natur. Studier från bla University of Plymouth, UK visar att medicinsk förorening är ett växande problem, då vi får problem med bla resistenta bakterier.