Varför har Pharmacy Garden alkohol i sina tinkturer?

Många tinkturer är lösta i glycerol (E422) av flera skäl. En fördel med glycerol är dess milda smak, vilket gör produkten mer behaglig att konsumera. Dock har glycerol en begränsning, då den endast kan lösa vattenlösliga ämnen.

I alkohol (etanol) kan man lösa både fettlösliga och vattenlösliga ämnen från örten. Därför betraktas etanol som det mest effektiva medlet för att extrahera samtliga eteriska oljor och maximera örtens kraft.

En annan fördel med etanol är att ämnena blir lättare för kroppen att absorbera. Med en etanoltinktur sker upptaget delvis i munhålan och resten i magen, där alla eteriska oljor redan är upplösta och redo att tas upp.

Alkoholen främjar en direkt transport av tinkturen in i kroppen, och etanolen hinner inte passera genom levern i samma omfattning. Detta bidrar till att etanoltinkturer har en lång hållbarhet.

Dessutom har etanoltinkturer fördelar jämfört med örtpiller. Örtpiller innehåller finfördelade örter i en kapsel, vilka passerar magen innan de löses upp. Tyvärr utfälls inte alla aktiva ämnen i örten i magen innan de når tarmen. Därför absorberas inte alla ämnen effektivt av kroppen.

Det är därför vanligt att man löser upp torkade örter i hett vatten innan intag eller i etanol. På detta sätt kommer kroppen i kontakt med de eteriska oljorna som redan är upplösta och kan absorbera dem mer effektivt.