Varför har Pharmacy Garden alkohol i sina tinkturer?

Många tinkturer är upplösta i Glycerol (E422). Fördelen är att glycerol har en mildare smak. Nackdelen är att Glycerol enbart löser vattenlösliga ämnen.

I alkohol (etanol) får man med både med fettlösliga och vattenlösliga ämnen i örten. Således är etanol det mest effektiva sättet att lösa ut alla eteriska oljor, och få ut örtens fulla kraft.

Andra fördelar med etanol är att ämnena blir mycket lätta att absorbera för kroppen. Med en etanoltinktur sker upptaget sker i munhålan och resten i magen, där alla eteriska oljor redan är upplösta, och redo att upptas.

Alkoholen gör att tinkturen går direkt ut i kroppen, och etanolen hinner inte passera levern. Etanoltinkturer har dessutom lång hållbarhet.

Etanoltinkturer har även stora fördelar gentemot örtpiller. Örtpiller innehåller finfördelade örter i en kapsel, som passera magen för att upplösas. Tyvärr blir inte alla aktiva ämnen i örten utfällda i magen, innan transporten går vidare mot tarmen och ut. Således blir inte alla aktiva ämnena i örten utfällda och absorberade av kroppen.

Det är därför man upplöser en torkad ört i hett vatten innan intag, eller i etanol. Då får kroppen dom eteriska oljorna redan upplösta och kan absorbera dom lätt.