För tidig utlösning – prematur ejakulation

För tidig utlösning – prematur ejakulation

Vad är för tidig utlösning?

För tidig utlösning (PE) är ett tillstånd där en man inte kan kontrollera när han får utlösning under samlag. PE kan vara en extremt pinsam och frustrerande upplevelse. Det påverkar individens fysiska och psykiska välbefinnande och kan till och med leda till bristande självförtroende, ångest, skuldkänslor och relationsstress.

PE inträffar vanligtvis under minuterna före eller bara några sekunder efter penetrationen - vanligtvis mindre än två minuter efter påbörjad sexuell upphetsning. I vissa fall kan män snabbt förlora kontrollen över sin utlösning även utan att full penetration sker.

Det är viktigt för dem som kämpar med störningen att inse att detta är den vanligaste sexuella dysfunktionen bland nästan trettio procent av männen där alla åldersgrupper påverkas, även om det vanligtvis försvinner med tiden inom individer som når vuxen ålder eller redan har blivit vuxna.

Prematur ejakulation kan behandlas med hjälp av verktyg som mediciner avsedda för att öka serotoninnivåerna samt psykologisk beteendeterapi som kan hjälpa till att lindra ångest och prestationsrelaterade problem i samband med PE. Att öva på avslappningstekniker, prata om dina bekymmer och engagera dig mer i ditt sexliv är alla användbara tips för att arbeta mot bättre kontroll av kroppens responssystem. Dessutom kan det vara bra att tala med en läkare om PE blir ett bestående problem eller påverkar livskvaliteten avsevärt för att hitta ytterligare lösningar.

Läs även om Vinterkyndel, som används som alternativ behandling av tidig utlösning.

Typer av för tidig utlösning

När det gäller för tidig utlösning finns det två huvudtyper: primär och sekundär.

Primär för tidig utlösning inträffar när en man alltid har varit oförmögen eller haft svårt att hålla ut länge under sexuella aktiviteter. Detta innebär att mannen även med minimal stimulering når orgasm snabbt, vanligtvis inom bara en minut eller två. Primär PE kan orsakas av psykologiska faktorer som stress och ångest, så det är viktigt att identifiera och ta itu med dessa underliggande problem för att behandlingen ska vara effektiv.

Sekundär för tidig utlösning skiljer sig från primär PE eftersom mannen inte har haft några svårigheter att nå klimax normalt tidigare men börjar få problem med att behålla kontrollen på senare tid. I det här fallet kan det finnas en underliggande fysisk orsak som nervskador eller sköldkörtelproblem som måste åtgärdas för att problemet ska kunna lösas.

Både primär och sekundär för tidig utlösning kan gynnas av psykologisk rådgivning, livsstilsförändringar, mediciner och andra behandlingar som försöker ta itu med både fysiska och psykiska faktorer som bidrar till för tidig utlösning. Oavsett vilken typ av för tidig utlösning du upplever är det viktigt att tala med din läkare eller terapeut som kan ge ytterligare vägledning om hur man bäst hanterar detta tillstånd.

Orsaker och riskfaktorer

Vad orsakar för tidig utlösning?

Det finns både fysiska och psykologiska orsaker som är förknippade med PE.

Fysiska orsaker

Fysiskt kan för tidig utlösning bero på inflammation i prostatan, onormala hormoner, problem med sköldkörteln, onormala nivåer av vissa neurotransmittorer eller avvikelser som påverkar penisens känslighet. Dessutom kan det också orsakas av detta som en bieffekt av att ta vissa mediciner.

Psykologiska orsaker

Psykologiskt sett tros PE orsakas av tillstånd som stress och ångest relaterade till sexuell prestation eller till och med situationell stress under intima stunder med en partner. Relationsproblem som bristande kommunikation, undvikande av sex i ett förhållande eller för stor press på sig själv att prestera kan också bidra.

Ytterligare riskfaktorer som är förknippade med för tidig utlösning inkluderar psykologiska tillstånd som depression, traumatiska upplevelser i det förflutna relaterade till sex eller en historia av ohälsosamma copingmekanismer som överdriven användning av alkohol eller droger.

Det är viktigt att förstå de olika typerna av riskfaktorer och orsaker som har identifierats för att kunna söka lämpliga behandlingsalternativ och åtgärda dem på ett adekvat sätt om det behövs. Genom att göra detta kan man lindra eventuella negativa reaktioner kopplade till för tidig utlösning och låta en leva ett bekvämt liv utan att oroa sig för prestationsproblem.

Diagnos och behandlingsalternativ

Hur diagnostiseras för tidig utlösning?

För att korrekt diagnostisera PE är det viktigt att en läkare inte bara utvärderar medicinsk historia utan även livsstilsbeteenden som kan vara bidragande faktorer. Under utvärderingen kommer din läkare att fråga om sexuell historia och diskutera eventuella viktiga händelser som kan ha utlöst tillståndet - till exempel traumatiska uppväxtupplevelser eller ångestrelaterade störningar. Beroende på om det finns fysiska bevis för organdysfunktion och om individen för närvarande tar mediciner kan ytterligare tester och utvärderingar beställas.

Vilka är behandlingarna för tidig utlösning?

Lyckligtvis finns det en mängd olika terapier tillgängliga för att ta itu med för tidig utlösning. Alternativen omfattar farmakologiska behandlingar (såsom PDE5-hämmare eller topiska bedövningskrämer) samt psykosexuella terapier som sensationsfokusövningar och kognitiv beteendeterapi (KBT). 

Satureja Montana, även känd som vinterkyndel, är en ayurvedisk medicin som har använts för att hjälpa till med prematur ejakulation. Studier har visat att Satureja Montana kan hjälpa till att förbättra den sexuella prestandan och kan också minska nervös spänning och stress och bidra till att förbättra libido. Satureja Montana anses vara ett gott alternativ till farmaceutiska läkemedel när det gäller behandling av PE.

Läs mer om Vinterkylden här.

 

Symtom på för tidig utlösning

Att förstå tecken och symtom är en viktig del av att ta hand om sig själv, så låt oss diskutera några vanliga tecken på för tidig utlösning.

Det är svårt att definiera vad som är för tidig utlösning. Längden på samlaget kan variera och för tidig utlösning kan vara ett problem för vissa personer. Symtom på för tidig utlösning är bland annat.

För tidig utlösning inträffar innan samlaget har börjat.

Ejakulationen sker vanligtvis efter några minuter av samlag.

Du har svårt att kontrollera din utlösning.

Sammanfattning

För tidig utlösning (PE) är ett vanligt problem som kan ha fysiska och psykologiska orsaker. Fysiska orsaker inkluderar inflammation i prostatan, hormonella störningar, sköldkörtelsjukdomar, neurotransmittorer och medicinering. Psykologiska orsaker såsom stress, ångest relaterad till sexuell prestation eller situationell stress kan också bidra. Riskfaktorer relaterade till PE inkluderar depression, traumatiska upplevelser i det förflutna samt ohälsosamma copingmekanismer som överdriven användning av alkohol eller droger.

PE diagnostiseras korrekt med hjälp av en läkare och det finns olika behandlingsalternativ som farmaceutiska läkemedel och psykosexuella terapier som sensationsfokuserade övningar och kognitiv beteendeterapi.

Symtom på för tidig utlösning inkluderar ejakulation som inträffar innan samlaget har börjat, ejakulation som sker vanligtvis efter några minuter av samlag och svårigheter att kontrollera utlösningen.


Lämna en kommentar

Observera att kommentaren behöver granskas innan publicering

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy . Användarvillkor gäller.