Vad är Ginkgo Biloba bra för?

Vad är Ginkgo Biloba bra för?

Vad är Ginko Biloba?

Ginkgo biloba är ett träd som härstammar från Kina och betraktas som en levande fossilart eftersom den är den enda överlevande arten av sin familj och har funnits på jorden i över 270 miljoner år. Ginko biloba är också känt som maidenhair tree och är ett populärt tillskott i traditionell kinesisk medicin.

Extrakt från Ginkgo biloba används ofta som ett kosttillskott eller naturläkemedel på grund av sina potentiella hälsofördelar. Det har länge använts för att förbättra kognitiv funktion, öka minnet, förbättra blodcirkulationen, och som ett antioxidant. Det finns olika former av Ginkgo biloba-extrakt tillgängliga på marknaden, inklusive tabletter, kapslar, te, och flytande extrakt.

Ginkgo biloba innehåller naturligt förekommande föreningar som flavonoider och terpener, vilka tros ha antioxidativa, antiinflammatoriska, och blodförtunnande egenskaper. Forskning kring effekterna av Ginkgo biloba är fortfarande pågående och resultaten är blandade, men vissa studier har visat på potentiella fördelar för kognitiv funktion och förbättrad blodcirkulation, särskilt i samband med förbättrad kärlfunktion. Det är dock viktigt att notera att resultaten är varierande och att mer forskning behövs för att dra definitiva slutsatser om dess effektivitet och säkerhet.

Traditionell användning av Ginko Biloba

Ginkgo biloba är en växtart som har använts inom traditionell kinesisk medicin i århundraden och som har blivit populär som ett kosttillskott i västvärlden. Den används ofta för att främja kognitiv funktion och för att lindra symtom på vissa hälsotillstånd. Här är några vanliga användningsområden för ginkgo biloba:

 1. Förbättrad kognitiv funktion: Ginkgo biloba används ofta för att förbättra minne, koncentration och kognitiv funktion hos äldre personer. Det finns vissa bevis som antyder att ginkgo biloba kan ha milda positiva effekter på kognitiva funktioner, men forskningsresultaten är blandade och mer forskning behövs för att avgöra dess exakta effektivitet.

 2. Antioxidantegenskaper: Ginkgo biloba är en kraftfull antioxidant, vilket betyder att den kan bidra till att skydda cellerna i kroppen mot oxidativ skada orsakad av fria radikaler. Oxidativ skada är kopplad till olika hälsoproblem, såsom hjärtsjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar och cancer.

 3. Minska symtom på astma och kärlkramp: Det finns några bevis som antyder att ginkgo biloba kan minska symtomen på astma och kärlkramp genom att förbättra blodflödet och minska inflammation. Dock är mer forskning nödvändig för att fastställa dess effektivitet för dessa tillstånd.

 4. Minska symtom på ångest och depression: Vissa studier har visat att ginkgo biloba kan ha en mild positiv effekt på att minska symtomen på ångest och depression. Dock behövs mer forskning för att bekräfta dess effektivitet som en behandling för dessa tillstånd.

 5. Ökad sexuell funktion: Det finns några bevis som antyder att ginkgo biloba kan ha en positiv effekt på sexuell funktion, särskilt hos personer som upplever sexuell dysfunktion orsakad av att ta antidepressiva läkemedel. Ytterligare forskning behövs dock för att fastställa dess effektivitet på detta område.

Recipe 2.2t har fokus på mental kraft & innehåller Ginko Biloba & Ashwagandha

Vilken forskning finns det kring Ginko Biloba?

Det finns en del forskning kring Ginkgo biloba och dess potentiella hälsofördelar. Här är några områden där forskning har utförts:

 1. Kognitiv funktion: Flera studier har undersökt effekterna av Ginkgo biloba på kognitiv funktion och minnesförmåga, särskilt hos äldre personer. Vissa studier har funnit att Ginkgo biloba kan ha en viss positiv effekt på kognitiv funktion och minnesprestation hos äldre personer, medan andra studier har visat motsägelsefulla resultat eller ingen signifikant effekt.

 2. Förbättrad blodcirkulation: Ginkgo biloba har visat sig ha potentiella effekter på att förbättra blodcirkulationen, särskilt genom att öka blodflödet till hjärnan och perifera blodkärl. Detta kan bidra till dess potentiella effekter på kognitiv funktion och förbättrad kärlfunktion.

 3. Antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper: Ginkgo biloba innehåller flavonoider och terpener som har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Detta kan bidra till dess potentiella förmåga att minska oxidativ stress och inflammation i kroppen.

 4. Ögonsjukdomar: Det har även utförts forskning på Ginkgo biloba i relation till vissa ögonsjukdomar såsom glaukom och makuladegeneration. Vissa studier har funnit att Ginkgo biloba kan ha viss positiv effekt på synfunktionen och minska progressen av vissa ögonsjukdomar, men resultaten är varierande och mer forskning behövs för att dra slutsatser.

Viktigt att notera är att resultaten av forskning om Ginkgo biloba är blandade och inte alltid entydiga. Det finns också begränsningar i studiernas design, storlek och kvalitet, vilket kan påverka tolkningen av resultaten.

Vilka biverkningar finns det?

Precis som med andra kosttillskott och naturläkemedel kan användning av Ginkgo biloba ha potentiella biverkningar. Här är några vanliga biverkningar som kan förekomma:

 1. Magbesvär: En del personer kan uppleva magbesvär såsom illamående, kräkningar, diarré eller buksmärtor vid intag av Ginkgo biloba.

 2. Allergiska reaktioner: Vissa personer kan vara allergiska mot Ginkgo biloba och kan uppleva allergiska reaktioner såsom hudutslag, klåda, svullnad eller andningssvårigheter.

 3. Blödningsrisk: Ginkgo biloba kan påverka blodkoagulationen och öka risken för blödning, särskilt om det tas i höga doser eller i kombination med blodförtunnande läkemedel som warfarin, aspirin eller andra antikoagulantia. Det kan också öka risken för blåmärken och blödningar vid kirurgiska ingrepp.

 4. Interaktioner med andra läkemedel: Ginkgo biloba kan interagera med vissa läkemedel och påverka deras effektivitet eller öka risken för biverkningar. Det är särskilt viktigt att vara försiktig om du tar antikoagulantia, antidepressiva läkemedel, antikonvulsiva läkemedel, eller läkemedel som påverkar blodsockret, eftersom Ginkgo biloba kan påverka deras effektivitet.

 5. Övriga biverkningar: Andra möjliga biverkningar av Ginkgo biloba kan inkludera huvudvärk, yrsel, munblåsor, ökad hjärtfrekvens eller förändringar i blodtrycket.

Det är viktigt att notera att biverkningar av Ginkgo Biloba är relativt sällsynta och att de flesta människor kan använda det utan att uppleva några negativa effekter. Men som med alla kosttillskott är det bäst att rådgöra med en läkare eller annan kvalificerad hälso- eller kostexperten innan du börjar använda Ginkgo biloba, särskilt om du har befintliga hälsoproblem, tar andra mediciner eller är gravid eller ammar.


Lämna en kommentar

Observera att kommentaren behöver granskas innan publicering

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy . Användarvillkor gäller.