Forskning kring Vinterkyndel & tidig utlösning (Prematur ejakulation)

Sexlust - ökat testosteron - Bra för testosteron

Vinterkyndel (Satureja montana) är en medicinalväxt som traditionellt används för att behandla olika sjukdomar inklusive manlig & kvinnlig sexuell dysfunktion.

I en studie från Università degli Studi di Modena utvärderades effekten av Satureja montana hydroalkoholextrakt på samverkansbeteende hos sexuellt potenta hanråttor.

Extraktet administrerades oralt upprepat under 8 dagar i följd, i doserna 25 och 50 mg/kg. Huvudparametrarna för sexuellt beteende, mount (ML), intromission (IL), ejakulation (EL) latenser och post-ejakulatoriskt intervall (PEI), utvärderades hos djur med parningstest och multipla ejakulationstest.

Serumnivåer av manligt könshormon mättes hos råttor som behandlats med Satureja montana-extrakt i dosen 50 mg/kg. Man genomförde även öppna fälttestet för att utvärdera rörelsebeteendet. När Satureja montana-extrakt administrerades båda doserna kunde extraktet signifikant öka latenser (EL) och minska intromissionsfrekvensen (IF) i jämförelse med kontroller.

Den signifikanta ökningen av latenser (EL) hittades också när extraktet administrerades mindre intensivt dagligen under 8 dagar i följd, i doser om 25 mg/kg. I testet med multipla utlösningar ökade latatens (EL) värdena för behandlade råttor signifikant under den första och andra sekvensen i jämförelse med kontroller; dessutom kunde endast råttor behandlade med extraktet nå den 4:e ejakulationen inom 30 min.

Uppmätt testonivåer i råttor som fick intensiv behandling av Satureja montana (dos 50 mg/kg) ökade signifikant jämfört med kontroll populationen. Slutligen påverkades inte den rörelseaktivitet som registrerades i det öppna fälttestet av den intensiva administreringen av växtextraktet.

Dessa data tyder på att Satureja montana skulle kunna betraktas som ett naturligt botemedel för behandling av tidig utlösning som fördröjer utlösningslatens utan att utöva någon negativ effekt på andra parametrar för sexuellt beteende och utan att utöva en lugnande effekt.

Dessutom bekräftar ökad serumnivån av manligt könshormon positiv effekt av Satureja montana på manlig sexuell funktion.

Studier på honråttor och östrogennivåer har tyvärr inte gjorts, dock så har Vinterkyndel länge används även av kvinnor.

Andra studier påvisar Vinterkyndelns starka antioxidantegenskaper. Högst kapaciteten erhölls med hetvattenextrakten av Vinterkyndel, och dess eteriska olja avslöjade en hög fenolhalt. Fynden indikerar att de bioaktiva extrakten av Vinterkyndel har stor potential att användas som naturligt anti-mikrobiellt medel och antioxidant.

Vinterkyndel har en mild och god smak med väldigt liten beska.

Källa:

Manuela Zavatti (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)

Läs hela forskningsartikeln här

Lämna en kommentar

Observera att kommentaren behöver granskas innan publicering

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy . Användarvillkor gäller.