Brännässlors effekt på övervikt, förhöjt blodtryck, kolesterol och diabetes

Brännässlor

Vid Institutionen för farmakodynamik och toxikologi vid Mashhad University of Medical Sciences, publicerades i januari i 2022 en utvärdering av olika studier som gjort kring nässlors effekt på Metabolt syndrom. Metabolt syndrom innefattar övervikt/bukfetma, förhöjt blodtryck, insulinresistens/rubbad glukos-insulin homeostas och blodfettsrubbning.

Fytoterapi (örtmedicin) har länge spelat en viktig roll vid behandling av metaboliska symtom.

Brännnässlor (Urticae folium) anses vara en värdefull växt vid på grund av bioaktiva föreningar som myrsyra och rika källor till flavonoider. Nässlornas roll som medicinalväxt vid metabolt syndrom har flera mekanismer visat sig värdefulla, såsom förändringar i kalium- och kalciumkanaler som förbättrar hypertoni.

Lipidsänkande (även ibland kallade hypolipidemiska medel, kolesterolsänkande läkemedel eller antihyperlipidemiska medel) egenskaper hos nässlor förmedlas av hämning av HMGCoA -reduktion (3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reduktion) och förbättring av lipidperoxidation med hjälp av sin antioxidanteffekt.

En av flavonoiderna i brännässlan, quercetin, är också ansvarig för att minska det totala kolesterolet. Dessutom har nässlor antidiabetiska effekt genom processer som att öka insulinutsöndringen och proliferation av pankreatiska β-celler.

Utvärderingen gjordes på kliniska studier som gjorts in vitro (försök i provrör) samt in vivo (försök på djur & människor) med avseende på de fördelaktiga effekterna av brännässlor vid behandling av olika symtom på metabolt syndrom.

Enligt denna utvärdering visade de flesta av studierna relevans till nässlor antidiabetiska aspekter.

Brännässlor har uppvisat olika positiva effekter på högt blodtryck, hyperlipidemi och diabetes. Man fann att brännässlor bla minskar spänningen i blodkärlsväggarna. Nässla är också en värdefull växt vid behandling av hyperlipidemi (Hyperlipidemi är en del av metabola syndromet som inkluderar bukfetma, höga TG, lågt HDL, förhöjt blodtryck och förhöjt faste-glukos eller typ 2-diabetes) eftersom den stabiliserar lipidperoxidation (Bildandet av lipidperoxider leder till nedbrytning av det ursprungliga fettet och minskar därmed membran defekter) och ökar oxidationen av fettsyror i levern.

Slutsatsen av utvärderingen är att brännässlor vara ett användbart naturläkemedel vid någon av det metabola syndromets symptom (övervikt/bukfetma, förhöjt blodtryck, insulinresistens/rubbad glukos-insulin homeostas och blodfettsrubbning)

Källa:

Mashhad University of Medical Sciences


Lämna en kommentar

Observera att kommentaren behöver granskas innan publicering

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy . Användarvillkor gäller.