Garanterat utan pesticider

Pharmacy Garden genomför laboratorietester på sina örter för pesticider och bakterier, vilket ger flera viktiga fördelar för både hälsan och produktkvaliteten:

1. Säkerhet för konsumenten:
- Tester för pesticider och bakterier garanterar produktsäkerhet genom att identifiera och eliminera potentiellt skadliga ämnen, vilket skyddar konsumenten från farliga kemikalier eller patogener.

2. Kvalitetssäkring:
- Testning är en del av vår kvalitetsprocess och säkerställer hög produktkvalitet genom att eliminera föroreningar, vilket upprätthåller standarder för medicinska örter och säkerställer att produkterna uppfyller hälsokraven.

3. Förebyggande av hälsorisker:
- Identifiering av föroreningar i laboratorietester förhindrar potentiella hälsorisker, som allergiska reaktioner eller andra negativa hälsoeffekter, vilket kan uppstå vid konsumtion av förorenade medicinska örter.

4. Ökad effektivitet i behandlingen:
- Renare medicinska örter utan pesticider och bakterier förväntas ge ökad behandlingseffektivitet genom en renare och mer koncentrerad form av de aktiva föreningarna.

5. Förebyggande av antibiotikaresistens:
- Testning för bakterier är särskilt viktig för att motverka spridningen av antibiotikaresistenta stammar. Att säkerställa att medicinska örter är fria från skadliga bakterier hjälper till att bevara antibiotikans effektivitet och motverkar utvecklingen av resistens.

Vildplockade eller småskaligtodlade örter

Pharmacy Garden använder enbart vildplockade och småskaligt odlade medicinska örter, vilket ger unika fördelar för deras kvalitet och hälsosamma egenskaper.

Vildplockade örter:

Dessa örter utvecklar en rikare kemisk sammansättning när de växer vilt, vilket ökar deras terapeutiska potential.

Småskaligt odlade örter:

Odlade med omsorg och hållbara metoder på småskaliga gårdar, vilket främjar lokal biologisk mångfald och traditionella odlingssätt.

Både vildplockade och småskaligt odlade örter erbjuder hållbara alternativ för örtmedicin, med rikare näringsämnesprofiler. Valet beror på personliga preferenser och miljömässiga överväganden.

Premium Kvalité

Vår premiumkvalitet beror främst på användningen av vildplockade och småskaligt odlade medicinska örter. För Pharmacy Garden är premium när:

1. Naturlig Miljö och Biodiversitet:
- Vildplockade örter växer naturligt och exponeras för olika klimat- och jordförhållanden, vilket ökar biodiversiteten och breddar det bioaktiva ämnesspektrumet.
- Småskaligt odlade örter främjar lokal biodiversitet och stödjer ekosystemets hälsa genom hållbara odlingssätt.

2. Ökad Koncentration av Aktiva Beståndsdelar:
- Vildplockade örter kan ha högre koncentrationer av aktiva föreningar på grund av den naturliga stress de upplever i vildmarken, vilket förstärker deras terapeutiska effekter.
- Småskaligt odlade örter ger en sund miljö för örterna, vilket leder till koncentration av önskade aktiva ämnen.

3. Hållbarhet och Omsorgsfull Odling:
- Vildplockade örter bidrar till bevarandet av vilda växtbestånd utan överdriven påverkan.
- Småskaligt odlade örter främjar lokala ekonomier och hållbara odlingsmetoder med naturliga gödsel och minimal användning av kemikalier.

4. Renhet och Kvalitetskontroll:

- Vildplockade örter är av exceptionell renhet om de samlas från opåverkade platser.
- Småskaligt odlade örter säkerställer högre kvalitet och renhet genom bättre kontroll över odlingssätten.
- Laboratorietester: Varje batch av örter testas i ackrediterade laboratorier före förpackning.

100% naturliga ingredienser

Att konsumera produkter med enbart 100% naturliga ingredienser har många hälso- och miljöfördelar:

1. Renare och Friskare Alternativ: Naturliga ingredienser är fria från syntetiska kemikalier, färgämnen och konstgjorda smakförstärkare, vilket minskar hälsorisker.

2. Näringsmässig Mångfald:
Naturliga ingredienser innehåller oftast ett brett spektrum av näringsämnen, vilket möter kroppens behov på ett omfattande sätt.

3. Minskat Miljöavtryck: Produkter med naturliga ingredienser kräver mindre bearbetning och har ett lägre miljöavtryck, vilket stödjer hållbarhet.

4. Allergivänliga Alternativ: Naturliga ingredienser är mindre benägna att orsaka allergiska reaktioner, vilket är fördelaktigt för personer med känslig hud eller allergier.

5. Främjande av Lokalt och Hållbart Jordbruk: Genom att stödja produkter med naturliga ingredienser kan konsumenter främja lokalt och hållbart jordbruk.

6. Främjande av Medveten Konsumtion:
Att välja produkter med 100% naturliga ingredienser uppmuntrar medveten konsumtion och ökad medvetenhet om ingredienslistor. Det ger konsumenter möjlighet att göra informerade val.

Förskola för funktionshindrade barn

Jag tänker att jag vill dö lycklig. Därför starta jag Pharmacy Garden. Tanken är att företaget ska få ekonomisk bärighet för att kunna bygga en förskola för funktionshindrade barn. För när dagen faktiskt är kommen att lämna detta liv, vill jag kunna sluta ögonen och veta att jag faktiskt gjorde ett aktivt val och försökte bygga min lycka. Ge något som står kvar länge efter ens tid på jorden. Något som förhoppningsvis inspirerar barnen och andra, måste vara definitionen av vad som gör mig lycklig. Det mina två mål med denna satsning är:

Målet med Pharmacy Garden:

- Få mer tid, skratt och medveten närvaro med barnen, och mina närmaste.
- Få ekonomisk bärighet i företaget för att kunna finansiera en förskola för funktionsnedsatta barn.

För en ensamstående förälder är förskolan en otroligt viktig avlastning, även med helt friska barn. Därför kan jag bara föreställa mig hur tufft det måste vara att ha ett barn med funktionsnedsättning utan möjlighet till avlastning. Det är något jag skulle vilja ge utöver min tid till barnen.

Du kan läsa mer om hur idén till Pharmacy Garden föddes här:
Vår story

Hållbart val

Minimal Medicinsk Förorening:

Visste du att globalt använder vi cirka 100 000 ton industriellt producerade medicinska produkter, vilket i slutändan påverkar vår natur? Örtmedicin är mycket mer miljövänlig än industriellt framställd medicin. Studier från University of Plymouth i Storbritannien visar på problem med medicinsk förorening, inklusive antibiotikaresistens, beteendeförändringar och hormonstörningar hos djur. Dessutom skapar vi en cocktail-effekt genom de tusentals industriellt aktiva substanser som hamnar i miljön. Pharmacy Garden kommer alltid att värna om miljön, människor och djur.

Vildplockade och småskaligt odlade medicinska örter representerar naturligtvis även ett hållbart val av flera andra skäl:

Hållbarhet:

Biodiversitet: Vildplockade örter främjar biologisk mångfald genom att bevara naturliga växtsamhällen och skapa en balans i ekosystemet. Småskaligt odlade örter påverkar ofta mindre markyta och möjliggör bevarande av lokala ekosystem.

Hållbart Jordbruk:

Småskaliga odlingar har oftast en mindre miljöpåverkan än storskaliga kommersiella odlingar. Genom att undvika överanvändning av kemikalier och konstgödsel, främjar småskalig odling hållbara jordbruksmetoder.

Naturliga Tillväxtförhållanden:

Vildplockade örter växer i sina naturliga miljöer utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, vilket minimerar risken för medicinsk förorening.

Renare Vattenkällor:

Genom att undvika moderna mediciners kemikalier i bidrar vildplockade och småskaligt odlade örter till att bevara renheten hos vattenkällor i närheten. Detta är avgörande för att upprätthålla ekosystemets hälsa.

Lokal Ekonomisk Utveckling:

Stöd till Lokala Samhällen: Småskaliga odlingar och vildplockning stöder ofta lokala samhällen genom att skapa arbetstillfällen och ekonomiskt stöd. Detta kan bidra till att bevara traditionella odlingssätt och skapa en starkare lokal koppling till naturen.

Bevarande av Traditionell Kunskap:

Vildplockning och småskalig odling främjar ofta överföringen av traditionell kunskap om örter och deras användning, vilket är viktigt för att bevara kulturell mångfald och hållbarhet.