Garanterat utan pesticider

Pharmacy Garden testar sina örter i ackrediterat laboratorium för pesticider och bakterier. Genom att göra detta uppnår vi flera viktiga fördelar för både hälsan och övergripande produktkvalitet:

Säkerhet för dig som konsument:

• Laboratorietester för pesticider och bakterier garanterar produktsäkerhet genom att identifiera och eliminera potentiellt skadliga ämnen. Detta skyddar dig som konsument från att utsättas för farliga kemikalier eller patogener.

Kvalitetssäkring:

• Testning är en del av vår kvalitétsprocess, och säkerställer hög produktkvalitet genom att eliminera föroreningar. Det bidrar till att upprätthålla standarder för medicinska örter och säkerställer att produkterna uppfyller de förväntade hälsokraven.

Förebyggande av Hälsorisker:

• Genom att identifiera eventuella föroreningar kan laboratorietester förhindra potentiella hälsorisker, såsom allergiska reaktioner eller andra negativa hälsoeffekter, som kan uppstå vid konsumtion av förorenade medicinska örter.

Ökad Effektivitet i Behandlingen:

• Renare medicinska örter utan pesticider och bakterier kan förväntas ge ökad effektivitet när de används för medicinska ändamål. Frånvaron av föroreningar möjliggör en renare och mer koncentrerad form av de önskade aktiva föreningarna.

Förebyggande av Antibiotikaresistens:

• Testning för bakterier är särskilt viktig för att förhindra spridning av antibiotikaresistenta stammar. Att säkerställa att medicinska örter är fria från skadliga bakterier bidrar till att bevara effektiviteten hos antibiotika och motverkar resistensutveckling.

Vildplockade eller småskaligtodlade örter

Pharmacy Garden använder uteslutande vildplockade och småskaligt odlade medicinskaörter erbjuder unika fördelar som kan påverka deras kvalitet och potentiella hälsofördelar.

Vildplockade örter: När örter växer vilt, får de ofta möjlighet att utveckla en rikare kemisksammansättning. De exponeras för olika jordtyper, klimatförhållanden och naturliga hot,vilket kan leda till en ökad produktion av bioaktiva substanser. Mångfalden i deras miljö kanresultera i en bredare variation av näringsämnen och föreningar, vilket vissa anser ger ökadterapeutisk potential.

Småskaligt odlade örter: Örter som odlas på småskaliga gårdar har fördelen av att bliomhändertagna med större uppmärksamhet och omsorg. Odlare kan använda mer hållbarametoder och undvika överdriven användning av kemikalier. Dessutom kan småskaligaodlingar främja bevarandet av lokal biologisk mångfald och bidra till att bevara traditionellasortiment och odlingssätt.

Både vildplockade och småskaligt odlade medicinska örter kan erbjuda en alternativ och merhållbar metod för tillgång till örtmedicin. Dessutom kan dessa metoder bidra till att bevaraoch främja ekosystemets hälsa samtidigt som de tillhandahåller örter med potentiellt rikareoch varierande näringsämnesprofiler. Valet mellan vildplockade och småskaligt odlade örterkan bero på personliga preferenser, tillgänglighet och miljömässiga överväganden.

Premium Kvalité

Just användningen av vildplockade och småskaligt odlade medicinska örter gör att våra produkter håller premiumkvalitet. För Pharmacy Garden är premiumkvalité när dessa kriterier uppfylls:


Naturlig Miljö och Biodiversitet:

Vildplockade örter: De växer naturligt i sin miljö och är utsatta för olika klimat- och jordförhållanden. Detta kan resultera i ökad biodiversitet och en bredare spektrum av bioaktiva ämnen.
Småskaligt odlade örter: Genom att odla örter på småskaliga gårdar kan odlarna främja och bevara lokal biodiversitet. Hållbara odlingssätt kan stödja ekosystemets hälsa och bidra till högre kvalitet på örterna.


Ökad Koncentration av Aktiva Beståndsdelar:

Vildplockade örter: De kan ha högre koncentrationer av aktiva föreningar på grund av den naturliga stressen de utsätts för i vildmarken, vilket kan förbättra örternas potentiella terapeutiska effekter.
Småskaligt odlade örter: Omsorgsfullt hanterad odling på småskaliga gårdar kan skapa en sund miljö för örterna, vilket kan leda till en koncentration av önskade aktiva ämnen.


Hållbarhet och Omsorgsfull Odling:

Vildplockade örter: Plockade från naturen utan överdriven påverkan kan bidra till bevarandet av vilda växtbestånd.
Småskaligt odlade örter: Omsorgsfullt odlade örter kan gynna lokala ekonomier och främja hållbara odlingsmetoder, inklusive användning av naturliga gödsel och minimerad användning av kemikalier.


Renhet och Kvalitetskontroll:

Vildplockade örter: Om de samlas på platser som är fria från föroreningar, kan de vara av exceptionell renhet.
Småskaligt odlade örter: Odlare på småskaliga gårdar kan ha bättre kontroll över odlingssätten och därigenom säkerställa högre kvalitet och renhet.
Test i laboratorium. Pharmacy Garden testar varje batch av örter i ackrediterat laboratorium, innan dom förpackas.

100% naturliga ingredienser

Att konsumera produkter med endast 100% naturliga ingredienser erbjuder många hälso- och miljöfördelar.

Renare och Friskare Alternativ:

• Naturliga ingredienser är vanligtvis fria från syntetiska kemikalier, färgämnen och konstgjorda smakförstärkare. Detta gör produkterna renare och ger konsumenter möjlighet att undvika potentiella hälsorisker kopplade till konstgjorda ämnen.

Näringsmässig Mångfald:

• Naturliga ingredienser innehåller ofta en bredare spektrum av näringsämnen, vitaminer och mineraler jämfört med sina syntetiska motsvarigheter. Att konsumera 100% naturliga ingredienser kan bidra till att tillgodose kroppens näringsbehov på ett mer omfattande sätt.

Minskat Miljöavtryck:

• Produkter med endast naturliga ingredienser kräver vanligtvis mindre bearbetning och har ett lägre miljöavtryck jämfört med produkter som innehåller konstgjorda kemikalier. Detta stöder hållbarhet och minimerar påverkan på miljön.

Allergivänliga Alternativ:

• Naturliga ingredienser är mindre benägna att utlösa allergiska reaktioner jämfört med vissa syntetiska tillsatser. Att välja produkter med 100% naturliga ingredienser kan vara särskilt fördelaktigt för personer med känslig hud eller allergier.

Främjande av Lokalt och Hållbart Jordbruk:

• Många naturliga ingredienser kommer från lokala jordbruk och odlingar. Genom att stödja produkter med 100% naturliga ingredienser kan konsumenter bidra till att främja lokalt och hållbart jordbruk.

Främjande av Medveten Konsumtion:

• Att välja produkter med endast 100% naturliga ingredienser uppmuntrar en medveten konsumtion och ökad medvetenhet om ingredienslistor. Det ger konsumenter möjlighet att göra informerade val om vad de applicerar på sina kroppar eller konsumerar.

Förskola för funktionshindrade barn

Jag tänker att jag vill dö lycklig. Därför starta jag Pharmacy Garden. Tanken är att företaget ska få ekonomisk bärighet för att kunna bygga en förskola för funktionshindrade barn. För när dagen faktiskt är kommen att lämna detta liv, vill jag kunna sluta ögonen och veta att jag faktiskt gjorde ett aktivt val och försökte bygga min lycka. Ge något som står kvar länge efter ens tid på jorden. Något som förhoppningsvis inspirerar barnen och andra, måste vara definitionen av vad som gör mig lycklig. Det mina två mål med denna satsning är:

Målet med Pharmacy Garden:

- Få mer tid, skratt och medveten närvaro med barnen, och mina närmaste.
- Få ekonomisk bärighet i företaget för att kunna finansiera en förskola för funktionsnedsatta barn.

För en ensamstående förälder är förskolan en otroligt viktig avlastning, även med helt friska barn. Därför kan jag bara föreställa mig hur tufft det måste vara att ha ett barn med funktionsnedsättning utan möjlighet till avlastning. Det är något jag skulle vilja ge utöver min tid till barnen.

Du kan läsa mer om hur idén till Pharmacy Garden föddes här:
Vår story

Hållbart val

Minimal Medicinsk Förorening:

Visste du att globalt använder vi cirka 100 000 ton industriellt producerade medicinska produkter, vilket i slutändan påverkar vår natur? Örtmedicin är mycket mer miljövänlig än industriellt framställd medicin. Studier från University of Plymouth i Storbritannien visar på problem med medicinsk förorening, inklusive antibiotikaresistens, beteendeförändringar och hormonstörningar hos djur. Dessutom skapar vi en cocktail-effekt genom de tusentals industriellt aktiva substanser som hamnar i miljön. Pharmacy Garden kommer alltid att värna om miljön, människor och djur.

Vildplockade och småskaligt odlade medicinska örter representerar naturligtvis även ett hållbart val av flera andra skäl:

Hållbarhet:

• Biodiversitet: Vildplockade örter främjar biologisk mångfald genom att bevara naturliga växtsamhällen och skapa en balans i ekosystemet. Småskaligt odlade örter påverkar ofta mindre markyta och möjliggör bevarande av lokala ekosystem.

• Hållbart Jordbruk:

Småskaliga odlingar har oftast en mindre miljöpåverkan än storskaliga kommersiella odlingar. Genom att undvika överanvändning av kemikalier och konstgödsel, främjar småskalig odling hållbara jordbruksmetoder.

• Naturliga Tillväxtförhållanden:

Vildplockade örter växer i sina naturliga miljöer utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, vilket minimerar risken för medicinsk förorening.

• Renare Vattenkällor:

Genom att undvika moderna mediciners kemikalier i bidrar vildplockade och småskaligt odlade örter till att bevara renheten hos vattenkällor i närheten. Detta är avgörande för att upprätthålla ekosystemets hälsa.

Lokal Ekonomisk Utveckling:

• Stöd till Lokala Samhällen: Småskaliga odlingar och vildplockning stöder ofta lokala samhällen genom att skapa arbetstillfällen och ekonomiskt stöd. Detta kan bidra till att bevara traditionella odlingssätt och skapa en starkare lokal koppling till naturen.

• Bevarande av Traditionell Kunskap:

Vildplockning och småskalig odling främjar ofta överföringen av traditionell kunskap om örter och deras användning, vilket är viktigt för att bevara kulturell mångfald och hållbarhet.