Institutet Josif Pančić - Forskning kring medicinska växter och biologisk mångfald

Institutet Josif Pančić - Forskning kring medicinska växter och biologisk mångfald

Institutet Josif Pančić en spännande institution och för världen utanför Serbien en riktig "doldis". Därför tar vi upp i denna blogg vad som dom gör, och dess historia. Institution som spelar en viktig roll inom forskning och bevarande av medicinalväxter och biologisk mångfald. Institutet Josif Pančić har en lång historia, deras betydelsefulla doktorer samt deras banbrytande forskning kring medicinalväxter.

Historia:

Institutet Josif Pančić grundades 1951 och har en anmärkningsvärd historia som sträcker sig över årtionden. Det är uppkallat efter den framstående serbiska botanikern Josif Pančić, som var känd för sina bidrag till vetenskapen om växter och botanik. Institutet etablerades för att hedra hans minne och fortsätta arbetet med att bevara växternas mångfald och utforska deras medicinska egenskaper.

Forskningsområden:

Institutet Josif Pančić har en stark och kompetent personalstab som inkluderar ett betydande antal doktorer specialiserade inom olika områden. Dessa doktorer har gedigen kunskap och expertis inom botanik, farmakologi, och medicinsk forskning. Deras passion och engagemang för att förstå de medicinska egenskaperna hos växter har gjort dem till drivande krafter inom sin forskning och bidrar till institutets anseende.

Forskning kring medicinalväxter:

Institutet Josif Pančić är en framstående aktör inom forskning om medicinalväxter. De bedriver omfattande studier för att identifiera, klassificera och utforska de medicinska egenskaperna hos olika växtarter. Deras forskning syftar till att förstå de potentiella terapeutiska användningsområdena för växter inom traditionell medicin och modern läkemedelsutveckling. Genom att samarbeta med andra forskningsinstitut och universitet bidrar de till att främja kunskapen om medicinalväxter både nationellt och internationellt.

Bevarande av biologisk mångfald:

Förutom sin forskning om medicinalväxter är Institutet Josif Pančić också engagerat i bevarandet av biologisk mångfald. De arbetar aktivt för att kartlägga, bevara och skydda hotade växtarter och deras livsmiljöer. Genom att undersöka ekosystem och övervaka miljöförändringar bidrar de till att utveckla strategier och metoder för att skydda och bevara den biologiska mångfalden.

Några områden som är värda att belysa och som är viktiga för framtida produktion av medicinalväxter inom förbättring av ekologiska odlingsmetoder genom införandet av nya metoder:

  • Användning av produkter från listan över växtnäring och jordförbättringsmedel i odlingen av medicinalväxter (mikrobiologiska gödselmedel: mikroorganismer som främjar växttillväxt och mykorrhizasvampar).
  • Inkludering av medicinalväxtarter i bildandet av "skyddande blomsterbälten" som en viktig åtgärd för bekämpning av sjukdomar, skadedjur och ogräs i viktiga jordbruksgrödor.
  • Produktion av preparat baserade på medicinalväxter för näring och skydd av olika jordbruksgrödor, inklusive medicinalväxtkulturer.
  • Framställning av "kompostteer" som innehåller medicinalväxter för att främja nedbrytningen av avfall från produktion och bearbetning av medicinalväxter samt få högkvalitativ kompost.
  • Utveckling och utbredning av användningen av biologiska åtgärder inom växtodling som alternativa skyddsåtgärder mot skadliga organismer:
  • Utvärdering av möjligheterna att använda bakterier, svampar, insekter, växtingredienser, auxinhormoner, sekundära metaboliter för att hitta effektiva naturliga formuleringar som kan minska användningen av syntetiska produkter vid odling av olika jordbruksgrödor.

Förbättring av primär bearbetning av medicinalväxter:

  • Torkningsmetoder för medicinalväxters råmaterial.

Destillationsmetoder för eteriska oljor.

Institutet Josif Pančić är en betydelsefull institution inom forskning och bevarande av medicinalväxter och biologisk mångfald. Med sin långa historia, en framstående personalstab bestående av doktorer och deras banbrytande forskning, fortsätter de att bidra till kunskapen om medicinska egenskaper hos växter och arbetar för att skydda vår planets biologiska mångfald.

Deras engagemang för att bevara biologisk mångfald och undersöka de terapeutiska egenskaperna hos växter har gjort dem till en betydande aktör inom området.

Ett axplock av deras avhandlingar:

  1. "Resource protection and efficiency utilization of the endangered functional plants originated in China and Serbia" (451-03-1202 / 2021-2024): Detta projekt syftar till att skydda och effektivt utnyttja hotade funktionella växter från Kina och Serbien. Genom att kombinera kunskap om växternas medicinska egenskaper strävar man efter att främja hållbar användning och bevarande av dessa värdefulla växtarter.
  2. "Conservation of European Biodiversity through Exploitation of Traditional Herbal Knowledge for the Development of Innovative Products, EthnoHerbs" (2020-MSCA-RISE-2017 / 2019-2023): Detta projekt fokuserar på att bevara den europeiska biologiska mångfalden genom att utnyttja den traditionella kunskapen om örter. Genom att kombinera etnobotanik och modern forskning strävar man efter att utveckla innovativa produkter baserade på denna kunskap.
  3. "EcoStack: Stacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, pollination enhancement, and productivity" (Grant 773554 / 2018-2023): I detta projekt undersöks hur man kan optimera växtskydd, pollinering och produktivitet genom att utnyttja ekosystemtjänster. Genom att förstå samspelet mellan olika organismer och deras bidrag till jordbruket strävar man efter att främja hållbar odling och skydd av grödor.

Dessa är bara några av de forskningsprojekt som Institutet Josif Pančić är involverat i. Genom att bedriva forskning av hög kvalitet och samarbeta med andra institutioner bidrar de till att öka kunskapen om medicinalväxter och deras potential för medicinsk användning. Deras arbete spelar en viktig roll för att bevara biologisk mångfald och främja hållbar användning av naturresurser.

Mer information kan du finna här:

Institutet Josif Pančić


Lämna en kommentar

Observera att kommentaren behöver granskas innan publicering

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy . Användarvillkor gäller.